Kernwaarden als veranderstrategie

Praktijkcase Woningcorporatie De Goede Woning

Artikel gepubliceerd op ManagementSite op 5 oktober, 2010 in de rubriek Organisatiecultuur

“Veel woningcorporaties hebben sinds 1995 het gevoel in een jetlag te zijn beland. Vanuit een door overheid en subsidies gedomineerde organisatie moeten ze de slag maken naar zelfstandig ondernemerschap”, aldus Paul Driever. Hij kwam in 2005 binnen als directeurbestuurder bij woningcorporatie De Goede Woning in Apeldoorn en zag dat ook zijn organisatie niet ontkwam aan deze transformatie. Hij koos voor een organische aanpak. Samen met extern communicatieadviseur en positioneringsdeskundige Wilma Kossen koos hij er bewust voor om op de werkvloer te starten. Inzet van kernwaarden vormde de kern van de strategie.

Corporaties moeten zich enerzijds als ondernemingen gedragen. Anderzijds hebben ze de plicht om een maatschappelijke taak te vervullen die commercieel niet haalbaar is: [Read more…]

Kernwaarden in de praktijk bij Bo-Ex woningcorporatie

Geleidelijke invoering met gebruik van natuurlijke momenten

Artikel gepubliceerd op ManagementSite op 31 mei, 2011 in de rubriek Organisatiecultuur

Persoonlijk, oplossingsgericht, realistisch en transparant. Dat zijn de vier kernwaarden waarmee de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex sinds 2006 werkt. Sinds die tijd zijn deze waarden langzamerhand gemeengoed geworden.

Bo-Ex is een van de drie grote woningcorporaties in de stad Utrecht en heeft negenduizend huishoudens als klant. Het bedrijf kwam tot deze kernwaarden toen het bedrijf op zoek ging naar de intrinsieke kracht van de organisatie. Directeur Johan Klinkenberg vertelt: “Bij dat zoekproces, eerst met de leidinggevenden en later met de medewerkers, heeft Wilma Kossen ons als adviseur begeleid. We hebben bewust gekozen voor een heel geleidelijk en licht verandertraject en niet voor een traject waarbij het lijkt of er niets meer goed is.”

Beginnen met wat goed gaat

“We lieten leidinggevenden en medewerkers eerst zelf ontdekken [Read more…]

Veranderkunst

Het eerste boek dat in Nederland is verschenen over het raakvlak Communicatie en Organisatie is:
Veranderkunst (uitgave van Van Gorcum, Assen 2010)
Praktijkverhalen in combinatie met theoretische inleiding en reflectie van Jaap Boonstra en Wim Elving (Universiteit van Amsterdam)
Auteurs: Willy Brouwer, David van Dongen, Monique Haarhuis, Ad de Regt, Raymond Schra en Janine Verhoef

Een groep organisatie- en communicatieadviseurs onderzoekt binnen het kennisplatform OrgComm al sinds 2002 de raakvlakken tussen beide vakgebieden, vooral bij veranderingsprocessen. In wisselwerking met enkele wetenschappers heeft dat nu geleid tot het boek Veranderkunst, waarin de auteurs verslag doen van hun zoektocht naar de meerwaarde van samenwerking tussen beide disciplines bij veranderingen.

 Opdrachtgevers hebben steeds meer behoefte aan integrale oplossingsscenario’s voor complexe veranderingen. Weerbarstige complexiteit laat zich niet beteugelen door instrumentele of enkelvoudige aanpakken. Wat we al lang weten – maar nog te weinig doen – is dat verschillende disciplines meer moeten samenwerken om resultaten te boeken bij complexiteit. [Read more…]