Hoe?

Vakkundig

Dankzij mijn jarenlange ervaring met kennisintensieve organisaties ben ik thuis in verschillende kennisvelden en ken ik de partijen die daarin een rol spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van agri-business, openbare ruimte, water, energie en milieu.

Perspectief

Communicatievragen reiken verder dan uw organisatie of samenwerkingsverband. Daarom is het nodig de context waarin de organisatie of u zelf opereert in beeld te brengen. Dat vraagt om een meervoudig perspectief. Als beelddenker laat ik u makkelijk meerdere invalshoeken zien. Zo help ik u de juiste afwegingen te maken voor een weldoordachte strategie.

OrgComm

Ik ben initiatiefnemer van OrgComm: kennisplatform voor organisatieadviseurs en communicatieadviseurs. Dit platform heeft mij veel inzicht gegeven in organisatieontwikkeling en in de beide vakgebieden. Daarmee heb ik scherper zicht gekregen op de rol die ik kan vervullen in complexe vraagstukken. Bovendien biedt samenwerking met de professionals van dit netwerk een onderscheidend kwaliteitsniveau.

Onafhankelijk

Ik ben niet gebonden aan accommodaties, producenten of leveranciers. Als er geen producties of middelen nodig zijn, zal ik die ook niet adviseren. Zijn ze wel nodig, dan selecteer ik leverancier of dienstverlener die aansluit bij uw behoefte. U krijgt geen dikke rapporten, maar wel snel inzicht in uw mogelijkheden om communicatie resultaatgericht in te zetten.

Helder

Na een oriënterend vrijblijvend gesprek volgt een voorstel met een kostenindicatie. Daarin zijn eventuele kosten voor tekst en vormgeving opgenomen. Van kosten voor derden zoals accommodaties, print of productie ontvangt u aparte offertes. Wanneer u opdracht geeft, ontvangt u een heldere kostenbegroting en een planning.