OrgComm

OrgComm, kennisplatform organisatie en communicatie

Het raakvlak tussen communicatie en organisatie fascineert mij. Daarom heb ik in 2002 OrgComm opgericht: het platform voor kennisuitwisseling tussen organisatieadviseurs en communicatieadviseurs. Centraal staat de meerwaarde van een intensievere samenwerking van beide disciplines in verandertrajecten. Sinds 2009 is OrgComm een stichting waar ik voorzitter van ben.Centraal staat de meerwaarde van een intensievere samenwerking van beide disciplines in verandertrajecten.

Verhalen uit de praktijk

Het boek Veranderkunst biedt een brede kijk op de veranderpraktijk. Tien praktijkcases geven je inzicht in wat bijdraagt aan een succesvol verandertraject en wat niet. En wat daarin de rol is van de organisatie- en communicatieadviseur. Een communicatiewetenschapper en een organisatiewetenschapper houden elke praktijkcase tegen de meest actuele theorie aan.

Uit Veranderkunst blijkt dat organisatie- en communicatieadviseurs verschillende veranderstrategieën gebruiken die in de praktijk niet altijd op elkaar aansluiten. Soms ontbreekt de samenwerking. Naarmate de strategie interactiever is, kunnen beide disciplines intensiever met elkaar optrekken en voluit bijdragen aan de verandering vanuit de eigen expertise. Dat leidt tot betere resultaten én tot boeiende processen voor beide vakdisciplines. Totdat organiseren feitelijk gelijk is aan communiceren en veranderen: de echte veranderkunst!

Inspiratie

Het boek is voortgekomen uit OrgComm. Willy Brouwer schreef het samen met medeoprichter van OrgComm Monique Haarhuis en vier deelnemers van het kennisplatform. Het boek bevat bijdragen van Jaap Boonstra en Wim Elving.

De auteurs van Veranderkunst:

Raymond Schra
Willy Brouwer
Monique Haarhuis
Janine Verhoef
David van Dongen
Ad de Regt

Kennis vakgebieden

De tientallen bijeenkomsten die we met OrgComm hebben georganiseerd en de redactie van het boek hebben mij geleerd in welke situaties mijn eigen vakgebied niet toereikend is om goed te kunnen adviseren. Ik weet beter waar mijn eigen vakgebied ophoudt, wat het vakgebied van andere disciplines omvat, wanneer ik zaken aan andere vakgebieden over moet laten en welke adviseur ik kan inschakelen of aanbevelen.

Kijk voor meer informatie op www.orgcomm.nl

Of neem contact op met
Willy Brouwer, telefoon: 0318-430979
Monique Haarhuis, telefoon: 06-10694516