Kennisvelden

Brede belangstelling gericht op algemeen belang

Als adviseur werk ik voor opdrachtgevers in uiteenlopende vakgebieden. Al ben ik inhoudelijk zeker geen deskundige, ik heb wel zicht op kennisvelden waar ik geregeld mee te maken heb, zoals:

Kennisveld

Opdrachtgevers zoals

Food, agri-business en ruimtelijke economische ontwikkeling

“Met een netwerk in de regio en kennis van de materie heeft Willy Brouwer ons debat niet alleen technisch, maar ook inhoudelijk goed georganiseerd. Ze is communicatief, een goede gastvrouw én op de hoogte van de ruimtelijke ordening in ons gebied. Daardoor kan ze ook meedenken over het programma en wie je voor het debat zou kunnen uitnodigen. Als kleine zelfstandige is ze bovendien erg flexibel en breed inzetbaar.”
“Kwaliteit, integriteit en nuchterheid. Dat zijn de grote pluspunten van haar dienstverlening. Willy Brouwer verdiept zich goed in de opdracht, werkt heel punctueel, is kritisch en laat zich niet vangen voor illusionaire zaken. Ze is bescheiden, maar heeft veel inzicht en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.”

Duurzaamheid (cradle 2 cradle, energiebesparing, bodem)

“Door mensen in hun waarde te laten zorgt Willy Brouwer ervoor dat alle wensen vanuit het team tot hun recht komen. Zo weet ze ons op een subtiele manier te bewegen om onze boodschap een nieuwe, betere vorm te geven. Ze is gedreven, maar ook heel aardig. Dat maakt het plezierig om met haar te werken.”

“Bij het maken van ons externe blad neemt Willy Brouwer ons veel werk uit handen. Ze bereidt zich terdege voor, denkt mee, verdiept zich in ons brede werkveld en weet samen met ons elan te brengen in het informeren van de buitenwacht. Haar enthousiasme werkt gewoon heel aanstekelijk.”

Mobiliteit en (rail)infrastructuur

“Willy Brouwer is voor ons vooral als intermediair van grote waarde. Ze heeft een communicatiestrateeg aangedragen en een grafisch vormgever voor onze nieuwe website. Zo hebben we mee kunnen profiteren van haar uitgebreide netwerk van specialisten. Daarnaast weet ze ons technische verhaal heel duidelijk te communiceren. Bovendien heeft ze inhoudelijk ook echt kennis van ons vak. Ze weet waar wij als techneuten mee bezig zijn.”

“Willy Brouwer is een goede procesmanager, die zich snel verdiept in de vraagstelling. Ze weet scherp de essentie eruit te halen en stap voor stap naar een oplossing te werken. Daarin is ze erg creatief. Door in de discussie mee te gaan en inhoudelijk vanuit haar eigen ervaring mee te denken, kan ze ons op een onafhankelijke manier een spiegel voorhouden.”

Water (hoogwater, opslag en drijvend wonen)

“Op zeer professionele manier heeft ze ons project Diepinfiltratie Regenwater begeleid. Rustig analyserend, to-the-point, goed georganiseerd en met een perfecte timing. Met haar netwerk heeft ze de verschillende lijnen binnen het project naar elkaar toe gehaald en heeft ze het met de opening door de staatssecretaris als landelijke primeur voor het voetlicht weten te brengen. Het hele project is perfect gelopen.”

Openbare ruimte

“Uitdragen waar we goed in zijn, zonder te veel op de voorgrond te treden. Dat is voor ons als niet-commerciële organisatie belangrijk. Willy Brouwer kan daar heel goed de balans in vinden. Ze weet altijd de brede verbanden en de motivatie achter onze communicatievraag boven water te krijgen. Zij is een prettige gesprekspartner die onze vragen uitdiept en breder maakt, zonder daarbij te ver te gaan.”

“Willy Brouwer is mens- én organisatiegericht, heeft een goed netwerk en is zeer betrouwbaar. Haar meerwaarde is dat ze als klankbord fungeert, ook voor zaken die buiten haar eigen professie omgaan. Organisatorische, strategische en beleidsmatige zaken kun je rustig aan haar overlaten.”

Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen

“Ik vind het erg waardevol dat Willy Brouwer altijd met realistische en haalbare voorstellen komt. Ze is rustig, nuchter, kijkt met ons mee en luistert goed. In ons organisatie-ontwikkelingstraject is ze de verbindende schakel in de communicatie. Zij beschikt over een netwerk van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van muziek en theater, die haar ideeën kunnen uitvoeren.”

“Samenwerken met Willy Brouwer betekent dat wat er wordt afgesproken, ook werkelijk gebeurt. Ze is zeer consciëntieus en vasthoudend en bereidt zich altijd goed voor. Je kunt dus echt van haar op aan. Het leuke is daarnaast dat ze heel geïnteresseerd en onderzoekend is en zich met kennis weet te verrijken.”