Communicatieadvies

Van analyse tot plan

Wat zijn de communicatiedoelstellingen? Ik formuleer ze in interactie met de klant. Daarbij kan ik verschillende instrumenten inzetten, zoals: een doelgroepanalyse, imago- of naamsbekendheidonderzoek en een krachtenveldanalyse binnen en buiten de organisatie. Ook formuleren we een antwoord op de vraag: hoe, met wie en waarmee wil je de doelgroepen bereiken? Zo kom ik samen met u tot een communicatiestrategie. Pas dan komen de communicatiemiddelen aan de orde. In het advies mogen de planning, de begroting en een concreet plan van aanpak niet ontbreken.