Faciliteren van kennisuitwisseling

Kennisuitwisseling

Informatie geven vormt een belangrijke pijler van de communicatietheorie. Maar kennisoverdracht is niet eenvoudig: het werkt alleen als de ontvanger ervoor open staat. Daarom richt ik mij op het faciliteren van een leerproces waarin het gaat om uitwisseling van ervaring en kennis een vooraanstaande plaats inneemt.