Interne communicatie

Werken aan draagvlak

Interne communicatie is van groot belang bij de profilering van uw bedrijf of organisatie. Gemotiveerde medewerkers die de boodschap van de organisatie uitdragen, versterken uw externe communicatie. Leidinggevenden zijn primair verantwoordelijk voor interne communicatie. Maar als extern adviseur zie ik duidelijker wat het perspectief is van de medewerkers, waar en hoe interactie nodig is en welke kernwaarden er leven. Door de dialoog te faciliteren, draag ik bij aan intern draagvlak voor uw communicatievraagstukken.

Artikelen over interne communicatie