Marketingcommunicatie

Klant centraal

Bij marketingcommunicatie zijn de doelgroep(en) en doelstellingen veelal bekend. Het gaat immers gericht om afnemers of klanten en heeft direct of indirect het doel om de afzet te bevorderen. Net als bij corporate communicatie is de analyse van de situatie cruciaal voor de uitgangspositie van de aanpak. Pas dan kun je een goede strategie uitzetten op basis waarvan je de meest geschikte communicatiemiddelen kiest.