Verandercommunicatie

Communicatie voor verandering

Communicatie bij organisatietrajecten: het is een integraal onderdeel van een veranderingsproces. Daarom kozen we de titel Veranderkunst voor mijn boek dat ik samen met anderen schreef over de rol van communicatie en organisatie bij veranderingen. Als adviseur begeleid ik interne organisatietrajecten door mee te denken over interventies. Dat gebeurt niet altijd volgens een vooraf uitgedacht plan. Mijn bijdrage is flexibel, aangepast aan de dynamiek van uw organisatie en de omgeving waar deze in opereert. Wanneer ik waarneem dat er werkelijk ruimte is voor de inbreng van de medewerkers, dan biedt dat voor mij mogelijkheden op zoek te gaan naar de betekenisgeving van medewerkers. Zo kan ik bijdragen aan communicatie die medewerkers motiveert om mee te veranderen in de gewenste richting.

Artikel over verandercommunicatie