2e Prijs voor beste publicaties op ManagementSite 2010-2011

Het artikel ‘Kernwaarden als veranderstrategie’ van Willy Brouwer dat is gepubliceerd op  Managementsite  heeft de 2e prijs gewonnen van de prof. dr. Willem Mastenbroek Publicatieprijs 2010-2011.

De publicatie is een bewerking uit een van de veranderverhalen uit het boek Veranderkunst. Het boek gaat over de verkenning van het raakvlak tussen organisatiekunde en communicatie. Het beschrijft een boeiende ontdekkingstocht naar de meerwaarde van de samenwerking van beide disciplines in verandertrajecten. Het is geschreven door zes deelnemers van OrgComm Daarbij is intensief samengewerkt met Jaap Boonstra en Wim Elving, beiden van de Universiteit van Amsterdam.

Het artikel beschrijft de aanpak van de transformatie van de bedrijfscultuur van woningcorporatie De Goede Woning in Apeldoorn. De inzet van  kernwaarden vormde de kern van de strategie.

Uit alle op ManagementSite.nl geplaatste artikelen stelde een onafhankelijke jury een shortlist op van 3 artikelen. De winnaar is 14 februari bekend gemaakt. De prijs wordt voor de vierde maal uitgereikt.  

Het boek Veranderkunst is te bestellen via  Managementboek

‘De hoogmoedigen’; Een compacte geschiedenis van managers als beroepsgroep

Sinds vandaag ligt in de boekhandel een mooi klein boekje met de titel ‘De hoogmoedigen’. In dit boekje beschrijft onderzoeksjournalist Marcel Metze de opkomst en ontwikkeling van het vak manager. Deze geschiedenis begint in de Verenigde Staten aan het einde van de 19e eeuw en Metze schetst de ontwikkeling tot in het heden. Anno 2011 vraagt hij zich af of de beroepsgroep toe is aan een sociale re-integratie. [Read more…]

Waarom ik niet Twitter

Twitter is een prachtig instrument om realtime met veel mensen tegelijk in verbinding te staan. Toch heb ik besloten dat het voor mij niet het de plek is om mijn online communicatie vorm te geven. Twitter is ideaal om op de hoogte te blijven van wat mensen zoal bezighoudt en welke vragen er leven. Maar die vragen wil ik ook graag beantwoorden. Dat kan via Twitter als iemand vraagt naar een leuke pizzeria, maar is een stuk moeilijker bij wezenlijke vragen. Dan gaat er voor mij niets boven echte verbinding. En dat kan voor mij alleen maar in persoonlijke ontmoetingen. Alleen al door de aanwezigheid van de ander kan ik veel beter ervaren wat er bij mezelf gaande is. [Read more…]

Kernwaarden als veranderstrategie

Praktijkcase Woningcorporatie De Goede Woning

Artikel gepubliceerd op ManagementSite op 5 oktober, 2010 in de rubriek Organisatiecultuur

“Veel woningcorporaties hebben sinds 1995 het gevoel in een jetlag te zijn beland. Vanuit een door overheid en subsidies gedomineerde organisatie moeten ze de slag maken naar zelfstandig ondernemerschap”, aldus Paul Driever. Hij kwam in 2005 binnen als directeurbestuurder bij woningcorporatie De Goede Woning in Apeldoorn en zag dat ook zijn organisatie niet ontkwam aan deze transformatie. Hij koos voor een organische aanpak. Samen met extern communicatieadviseur en positioneringsdeskundige Wilma Kossen koos hij er bewust voor om op de werkvloer te starten. Inzet van kernwaarden vormde de kern van de strategie.

Corporaties moeten zich enerzijds als ondernemingen gedragen. Anderzijds hebben ze de plicht om een maatschappelijke taak te vervullen die commercieel niet haalbaar is: [Read more…]

Kernwaarden in de praktijk bij Bo-Ex woningcorporatie

Geleidelijke invoering met gebruik van natuurlijke momenten

Artikel gepubliceerd op ManagementSite op 31 mei, 2011 in de rubriek Organisatiecultuur

Persoonlijk, oplossingsgericht, realistisch en transparant. Dat zijn de vier kernwaarden waarmee de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex sinds 2006 werkt. Sinds die tijd zijn deze waarden langzamerhand gemeengoed geworden.

Bo-Ex is een van de drie grote woningcorporaties in de stad Utrecht en heeft negenduizend huishoudens als klant. Het bedrijf kwam tot deze kernwaarden toen het bedrijf op zoek ging naar de intrinsieke kracht van de organisatie. Directeur Johan Klinkenberg vertelt: “Bij dat zoekproces, eerst met de leidinggevenden en later met de medewerkers, heeft Wilma Kossen ons als adviseur begeleid. We hebben bewust gekozen voor een heel geleidelijk en licht verandertraject en niet voor een traject waarbij het lijkt of er niets meer goed is.”

Beginnen met wat goed gaat

“We lieten leidinggevenden en medewerkers eerst zelf ontdekken [Read more…]

Veranderkunst

Het eerste boek dat in Nederland is verschenen over het raakvlak Communicatie en Organisatie is:
Veranderkunst (uitgave van Van Gorcum, Assen 2010)
Praktijkverhalen in combinatie met theoretische inleiding en reflectie van Jaap Boonstra en Wim Elving (Universiteit van Amsterdam)
Auteurs: Willy Brouwer, David van Dongen, Monique Haarhuis, Ad de Regt, Raymond Schra en Janine Verhoef

Een groep organisatie- en communicatieadviseurs onderzoekt binnen het kennisplatform OrgComm al sinds 2002 de raakvlakken tussen beide vakgebieden, vooral bij veranderingsprocessen. In wisselwerking met enkele wetenschappers heeft dat nu geleid tot het boek Veranderkunst, waarin de auteurs verslag doen van hun zoektocht naar de meerwaarde van samenwerking tussen beide disciplines bij veranderingen.

 Opdrachtgevers hebben steeds meer behoefte aan integrale oplossingsscenario’s voor complexe veranderingen. Weerbarstige complexiteit laat zich niet beteugelen door instrumentele of enkelvoudige aanpakken. Wat we al lang weten – maar nog te weinig doen – is dat verschillende disciplines meer moeten samenwerken om resultaten te boeken bij complexiteit. [Read more…]